REGULAMIN POBYTU W PRZYSTANKU RABKA

Regulamin pobytu w Przystanku Rabka

 1. Apartamenty i Domek 'Przystanek Rabka' położone są w Rabce-Zdroju przy ulicy Zakopiańskiej 6.
 2. Bezpośrednio po przybyciu do Przystanku Rabka Gość ma obowiązek skontaktować się z wyznaczoną osobą kontaktową, podaną podczas rezerwacji, celem odebrania kluczy do apartamentu/domku oraz uregulowania dopłaty za pobyt.
 3. Apartamenty i Domek 'Przystanek Rabka' wynajmowane są na doby.
 4. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 5. Meldowanie gości odbywa się od godziny 15.00.
 6. Goście Apartamentów i Domku 'Przystanek Rabka' podlegają obowiązkowi meldunkowemu za pomocą uzupełnionej karty meldunkowej. Gość powinien określić czas pobytu najmując apartament i uregulować należność z góry za cały okres.
 7. Goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty klimatycznej ustalonej przez Urząd Miasta Rabka-Zdrój za każdy dzień pobytu za każdą osobę (kwota ta nie jest wliczona w cenę wynajmu apartamentu).
 8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić do godz. 10.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin zaplanowanego pobytu. Możliwość przedłużenia pobytu uzależniona jest od innych rezerwacji i nie jest zagwarantowana.
 9. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę oraz udostępniać apartamentu osobom nie zameldowanym.
 10. Apartamenty i Domek 'Przystanek Rabka' świadczą usługi zgodne ze swoją kategorią i standardem.
  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o najszybsze ich zgłaszanie, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 11. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu na numer kontaktowy podany przy meldowaniu. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentów i Domku 'Przystanek Rabka' powstałe z jego winy lub winy osób odwiedzających go.
 12. Apartamenty i Domek 'Przystanek Rabka' zapewniają:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 13. Apartamenty i Domek 'Przystanek Rabka' nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub starty materialne gości.
 14. Każdorazowo opuszczając apartament gość powinien sprawdzać zamknięcie drzwi, okien oraz wyłączać światło i inne urządzenia elektryczne. W przypadku nie zastosowania się do tego, gość ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu szkody.
 15.  obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano.
 16. Nie należy przenosić, wynosić ani przestawiać wyposażenia apartamentu. Goście ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty wyrządzone poprzez takie działanie.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Apartamentów i Domku 'Przystanek Rabka'.
 18. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 19. Akceptujemy przyjazd z 1 mniejszym psem. Koszt to 60 zł za pobyt. Pies nie może przebywać na łóżkach, sofach i pościeli. Przy przyjeździe z psem pobieramy kaucję w wysokości do 300 zł, która jest zwracana w przypadku braku zniszczeń i zanieczyszczeń psa. Pies powinien posiadać własne legowisko. Cieszymy się na gości z psami, ale prosimy o zachowanie czystości.
 20. Apartamenty i Domek 'Przystanek Rabka' mogą odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości.
 21. W przypadku nie zastosowania się do poleceń właścicieli, obsługi i niniejszego regulaminu Apartamenty i Domek 'Przystanek Rabka' mają prawo do natychmiastowego wydelegowania - usunięcia osób nie przestrzegających regulaminu bez możliwości domagania się przez nich zwrotu pieniędzy.
 22. Stan wyposażenia poszczególnych apartamentów wyszczególniony jest w każdym z nich.
 23. Apartamenty i Domek 'Przystanek Rabka' nie ponoszą odpowiedzialności za przejściowe niedogodności niezależne od Apartamenty i Domek 'Przystanek Rabka' tj.: czasowy brak wody, ogrzewania, prądu, gazu czy naprawa lub konserwacja urządzeń technicznych. Wyżej wymienione niedogodności Apartamenty i Domek 'Przystanek Rabka' będą starały się jak najszybciej usunąć.

KONTAKT

536 281 820
noclegi@przystanekrabka.pl
ul.Zakopiańska6, 34-700 Rabka-Zdrój
GPS: 49.609103, 19.952383
Scroll to top